Raad van Afgevaardigden:

 

De Raad van Afgevaardigden is samengesteld uit maximaal drie leden per afdeling. Deze vormen gezamenlijk de algemene vergadering van de vereniging.

 

Coördinator RvA / Landelijk Bestuur COM

Jan Hendrikse


Klik hier voor een overzicht van de leden van de raad van afgevaardigden

 

 

 

Besluitenlijst van de Raad van Afgevaardigden (RvA)

 

Vergadering 26 mei 2016

Volgt n.o.t.g.


Vergadering 28 mei 2015

-             De RvA stemt in met het verslag van de vergadering van 13-11-2014.

-             De RvA neemt afscheid van de RvA leden: W. Soetens  Noord-Brabant), C. Magermans (Noord-Holland), L. Verheijen (Gelderland) en P. Maas (Groningen/Drenthe).

-             De RvA verwelkomt de nieuwe leden: A. Baauw (Groningen/Drenthe), L. de Coninck ()Gelderland), M. Duijndam (Utrecht), P. van der Sluis (Noord-Brabant en B. Broersen (Noord-Holland).

-             De RvA behandelt de jaarrekening 2014 en stelt deze vast incl. de balans per 31-12-2014.

-             De kascontrolecommissie bestaat in 2015 uit de heren: G. Timmer en T. van Ruiten.

-             De RvA besluit de heer J. van den Boom te benoemen tot erelid.

(op 28 november 2015 is de oorkonde met bijbehorende baton aan hem uitgereikt tijdens de viering van de 50e verjaardag van de afdeling Gelderland)

              

-             De RvA neemt voorts kennis van de mededelingen van het bestuur zoals:

               a. stand van zaken invullen vacature commissaris PR en Ledenwerving;

               b. ervaringen wandelestafette door Nederland;

               c. komende activiteiten zoals: Veteranendag 2015, Reünie omgeven met Sport en Spel, de Wereldhavendagen, de korpsconcerten  en de komende lustrumviering op 12 december a.s.

Kees Wit

Secretaris Dagelijks Bestuur COM

   Besluitenoverzicht 2014?  Klik hier.